گرده

بفرمایین همین نامشانی بکتم

چایی

گرده

مربا 

و ...

/ 2 نظر / 8 بازدید
داریوش قربانیان

با سلام؛عکسات خله عالیه، یزره حوصله هاکان ویشتر بنوس، به نظر هالوالو مربا هسته، چن سالا هر وقت هوواسته هالوالو مربا بخوریم همه جا ره چووسین هنکردم، نم چوکا نونی سولاخ مولاخ جه اوش درشسته و همه جا ره چقر چوولر هنکرده. مربا که خلاص همبی پیاله ای دله او درتم و شربت چاق هنکردم...

وای چقدر هوس کردم