مدرسه

مرسا واج هابی ادی وچا عزا بکتن

یادش بخیر قدیما

انقد مهر جه بدم همیامبی ، گل آقا دله یک مطلب بنوشته بی در مورد مهر ماه ، همه یجوری از مهر بدشان همیامبی ، وچا ، مستأجرا و ...

 

باز هم مهــر و شروع مدرسه / بازهم مشق و حساب و هندسه

بازهم صدشوق خواندن دردلم / ریشه ی علم نشاندن دردلم

باز هــم آقـا معلــم درکلاس / میزند گل خنده ای ازجنس یاس

آه ای پیغمـبر دل هـای ما / آب پاک و روشن گِل های ما

ای به لب های تو نون والقلم / ای معلم معـدن جود و کرم

ازشـکوه علم تـو دل، جاودان / طفل دل ازشوق تو آمدبه جان

باغبان باغ علمی و کلام / بی تعارف ای معلم صدسلام

ناخدای کشتی علم وشعور / ای چراغ روشن ای دریای نور

میدهی توجان به جسم چون کویر / با کــلام روشنت آقــامــدیـر

بوسه های عشق مابردست توست / هستی ماازشکوه هست توست

می دهـدبابای خـــوب مدرسه / شاخه شاخه گل به ما یک دو وسه

ای همیشه مهربان باباسلام / صدتشکر ای صمیمی بامرام

آسمان علم امشب روشن است / وقت رزم علم با اهریمن است

پس لباس علم را برتن کنید / باغ ایران را گل وگلشن کنید

/ 1 نظر / 11 بازدید
فقط دیباج

سلام رفق جان تا الان کاج دبه؟؟؟؟؟همینجور بروز باش آفرین[تلفن]