185 هکتار جنگل‌کاری مشارکتی در منطقه دیباج و کلاریز

روابط عمومی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، احمدعلی بهاور با اشاره به اجرای پروژه پیشگیری و کنترل بیماری‌های جنگلی در منطقه چنگی دامغان گفت: این پروژه از سال گذشته با پیشنهاد کارشناسان در 100 هکتار آغاز و با اجرای آن قسمتی از جنگل‌های آلوده پاک‌سازی شده است.

وی از اجرای پروژه پیشگیری و کنترل بیماری‌های جنگلی در منطقه چنگی در شمال این شهرستان خبر داد و افزود: این پروژه در منطقه با عنوان زیرپروژه قطع سرشاخه‌های آلوده به گیاه نیمه انگلی اورس واش به مرحله اجرا درآمد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان تصریح کرد: برای اجرای اولیه این پروژه، 90 میلیون ریال اعتبار از محل اعتبارات اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان هزینه شده است.

بهاور تقویت پوشش گیاهی، حفاظت از گونه باارزش اورس و جلوگیری از توسعه آلودگی آفت اورس واش در منطقه چنگی در شمال این شهرستان را از اهداف اصلی اجرای این پروژه بیان کرد.

وی یادآور شد: سطح جنگل‌های موجود در شهرستان دامغان 80 هزار و 303 هکتار بوده که از این میزان 60 درصد آن را درختان اورس تشکیل می‌دهد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان به دیگر برنامه‌های اجرا شده در بخش جنگل‌های دامغان اشاره کرد و افزود: پروژه جنگل‌کاری طزره در 13 هکتار با هدف توسعه جنگل با حصارکشی، احیا و پوشش گیاهی جنگل‌های زاگرس جنوب با اعتبار 90 میلیون ریال، تجهیز و نگهداری از پارک جنگلی ولی‌عصر (عج) و جنگل‌کاری مشارکتی در 185 هکتار در منطقه دیباج و کلاریز مهم‌ترین برنامه‌های اجرا شده از سوی واحد جنگل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان گفت: همچنین در سال جاری در راستای حفاظت و احیای جنگل‌های شمال، ایرانی و تورانی اجرای زیر پروژه‌های احیا و غنی‌سازی جنگل، مراقبت، نگهداری و تغییر الگوی مصرف سوخت فسیلی جنگل از سوی واحد جنگل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دامغان پیگیری و در دستور کار این واحد قرار دارد.

/ 0 نظر / 64 بازدید