هالوالو مربا

چن سالا هر وقت هوواسته هالوالو مربا بخوریم همه جا ره چووسین هنکردم، نم چوکا نونی سولاخ مولاخ جه اوش درشسته و همه جا ره چقر چوولر هنکرده. مربا که خلاص همبی پیاله ای دله او درتم و شربت چاق هنکردم...

با تشکر از داریوش

/ 0 نظر / 11 بازدید