الو توکانه چه صفایی داره!

دیما که مثل اِسا دِگ دَجینی مثل چیپس، پفک، لواشک و آلوچه های کارخانه ای دنبی؛ همه چی طبیعی بی. یکی از دِگ دَجینی هایی که وچا تابستانا هنخوردن ، الو توکانه بی. الو توکانه یکی از خوردنی های قدیمی هسته که از قدیم تا اِسا در بین مردم چارده رسمه. آخ که چه لذتی داشته!!!

الو که هنوز قشنگ نرسیه و ترش بی، اونه ونچیان و لاک یا تاس دِله یا رو دوری دِله با سنگ هنتوفتن. اونه لَتو همکردن، بعد با نعنا و نمک مزه دار هنکردن. راستی هندانین که چِیشیوسته نعنا هنزین؟! اینِ وِ که، الو تبش سرده و نفخ داره و نعنا تبش گرمه و ضد نفخ. اینجوری دیگه الو اوشانایی معدره اذیت ننکرده.

خلاصه نِامشان که همبی دور هم جمع همبین و با دل خوش خرِّم نوش جان هنکردن. هنوز که هنوزه فصل بهار و الو که همیا مردم چارده الو توکانه چاق هنکردن از بخوردنش لذت همبورن.

مردم قدیم با چه چیزایی دل خوش بین و الان با چه چیزایی؟! همون یک لاقمه هچی ره خادشانی ره داشتن در کنار هم و با هم هنخوردن. خدا رِه شکر الان ویشتر آدما داراتر هابین اما ...

خا دیگه شمایی وقته ویشتر از اینآ ننگیریم، بشین الو توکانه چاق هاکنین و از ویتامین C استفاده هاکنین...

/ 0 نظر / 11 بازدید