خطبه دیباج

ترجمه خطبه 110 حضرت علی (ع) در نهج البلاغه                                

 این خطبه قبل از سید رضی، در میان دانشمندان به خطبه دیباج معروف بود.

01 ره آورد برخی از مبانی اعتقادی

همانا، بهترین چیزی که انسان ها می توانند با آن به خدای سبحان نزدیک شوند، ایمان به خدا و ایمان به پیامبر(ص)و جهاد در راه خداست که جهاد قله بلند اسلام و یکتا دانستن خدا بر اساس فطرت انسانی است.

بر پاداشتن نماز، آیین ملت اسلام، و پرداختن زکات تکلیف واجب الهی، و روزه ماه رمضان، سپری در برابر عذاب الهی است، و حج و عمره، نابود کننده فقر وشستشو دهنده گناهان است. و صله رحم مایه فزونی مال و طول عمر، و صدقه های پنهانی ، نابود کننده گنـاهان است و صدقه آشکـار، مرگ های ناگهانی و زشت را باز می دارد، و نیکوکاری، از ذلت و خواری نگه می دارد. به یاد خدا باشید که نیکوترین ذکر است و آنچه پرهیزگاران  را وعده دادند آرزو کنید که وعده خدا راست ترین وعده هاست. از راه ورسم پیامبرتان پیروی کنید که بهترین راهنمای هدایت است، رفتارتـان را با روش پیـامبر(ص) تطبیق دهید کـه هدایت کننده ترین روش هاست.

02 ارزش قرآن

و قرآن را بیاموزید، که بهترین گفتار است، و آن را نیک بفهمید، که بهار دل هاست. از نور آن شفا و بهبودی بخواهید که شفای سینه های بیمار است، و قرآن را نیکو تلاوت کنید که سودبخش ترین داستان هاست، زیرا عالمی که به غیر علم خود عمل کند، چونان جاهل سرگردانی است که از بیماری نادانی شفا نخواهد گرفت، بلکه حجت بر او قویتر و حسرت و اندوه بر او استوارتر و در پیشگاه خدا به نکوهش سزاوارتر است.

/ 0 نظر / 15 بازدید