دانیال عرب

دانیال عرب نوجوان اهل دیباج دامغان چهارشنبه هفته گذشته براثر تصادف با خودرو، به کما رفته و چند روز بعد دچار مرگ مغزی شد.

پنج عضو این نوجوان به پنج بیمار حیات دوباره بخشید و به پنج بیمار دیگر اهدا شد.

/ 0 نظر / 46 بازدید