اصغر سلام

اصغر سلام

الان نزدیک یک سالی هست که نیستی

یعنی تو هستی و ما نیستیم

هنوز باورم نمی شود 

یادمه تو آخرین تماست بهت گفتم شفاعت یادت نشو

یادمه تو آخرین پیامت و البته آخرین اس ام است بود بهم گفتی فعلا به هیچ کس چیزی نگو ...

اصغر راستش دلم برات تنگ شده

قرار بود یه کاری واسم بکنی

پس چی شد؟

چه قرار ها داشتیم با هم

سالن فوتبال رو چی میگی ...

اصغر علیرضا هم خیلی دلش واست تنگ شده

علیرضا خیلی دوستت داره ...

/ 0 نظر / 57 بازدید