/ 2 نظر / 77 بازدید

سلام ای کاش همان مزار قبلی باقی بود وبه شکل فعلی در نمی آمد فقط مایه خجالت است وقتی مزارشان را آباد نمیکنیم چگونه ادعا میکنیم ادامه دهنده راهشان خواهیم بود فقط باید بگوییم شهدا شرمنده ایم که در گمنام تر شدنتان نقش بسزایی داشتیم ........

زینبـ

سلامن علیکم چاردی وچه .... برار خوجیری؟؟؟؟ سلامی به وچه ویله گت خورد نر ماده برسان:)