مشکلات چارده 6

مشکل اشتغال :

بیامین چند تا کارخانه چارده دله بزین مثل آلدا ، سیلیس ، دستمال کاغذی و ... ولی درصد خله کمی از چاردیا ره اونجه بکارگیری هاکردن.

آقا این وضع که نبی هر شرکتی که چارده دره بایستی بالای 80 درصد کارگراش و کارمنداش چاردی بن . مسئولای چاردی و دلسوزا اینه بعنوان یک اصل و قانون به اجرا در بیارن. الان تمام کارگرا و کارمنداشان این ور و اونور جه همیان
ادارات دولتی چارده درصد خله کمیشان چاردی هستن. این هم قابل قبول نیه
حمایت نکردن دامغانیا و سمنانیا از چارده و جوانای چاردی خصوصا در بحث اشتغال و کارآفرینی کاملا مشهود و تبعیضی ناعادلانه وجود داره.

/ 1 نظر / 12 بازدید

احسنت