مشکلات چارده 9

ورزش اصلا چارده دله جایگاهی نداره (خصوصا برای زنان و دختران و خانواده ها) و هر حرکتی هسته بصورت خودجوش و مردمی . .

یک استخر چارده دله دنیه

مجتمع فرهنگی هنری چارده دله جایگاهی نداره

اصلا برنامه و جشنواره ای ره چارده دله نموینیم.

 ادارات دولتی چارده نندانم درن چونکنن فقط خو هنتوئن. آقا اگه کاری هنکونین بفرمایین بگویین گزارش هادنین ... البته شاید بنده خداها انجام هادنن آما خبردار نمبیم.

/ 0 نظر / 26 بازدید