مورمضانه


<html>
<div style="position: absolute; left: 1px; top: 1px;z-index: 100; width: 120px; border: #F0F0F0 1px solid; background-color: #fff; padding: 0; margin: 0" id="6351346966063150">
<div style="height: 15px; border-bottom: #F0F0F0 1px solid;padding-top: 2px; background-color: #fff; margin: 0;width:120px" ><div style="width:12px;padding: 0; margin: 0; float: right; cursor: pointer; color: #C0C0C0; font-size: 8pt;font-weight: bold; font-family: tahoma; text-align: center;" onclick="document.getElementById('6351346966063150').style.display='none'">X</div>
<div style="width:106px; padding: 0; margin: 0; float: left; text-align: center;"><a style="text-decoration: none; color: #000080; font-size: 8pt; font-family: tahoma;" href="http://www.blogfa.com/ads" target="_blank"> تبلیغات</a></div>
<div style="clear: both; padding: 0; margin: 0;"></div></div>
<div style="position: relative;padding: 0; margin: 0;height:240px;width:120px;">
<a href="javascript:void(0)" target="_blank" onClick="this.href='http://www.blogfa.com/ads/click.aspx?id=177127'" > <img border="0" src="http://www.blogfa.com/ads/banner2/5133655552113.gif" width="120" height="240"></a>
</div></div>
<script language ="javascript" >window.setTimeout( "document.getElementById ('6351346966063150').style.display='none'" ,90000);</script>
<script language="javascript">
BlogComments=[51,2,50,1,48,1,47,0,46,1,44,5,43,2,42,0,41,0,40,2,39,2,38,3,37,1,36,1,35,3,34,2,33,4,32,1,31,0,30,4,29,0,28,1,27,0,26,1,25,0,24,2,23,2,22,1,21,4,20,4];
</script>

<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<title>شـهــر دیــبــاج-دیباجیـــــــــها</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="designer" content="Theme - Designer">
<meta name="designerUrl" content="http://www.theme-designer.com/">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="author" content="یه دیباجــــی">
<meta name="description" content="شـهــر دیــبــاج-دیباجیـــــــــها - ">
<meta name="keywords" content="شـهــر دیــبــاج-دیباجیـــــــــها,dibajiha, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Theme-designer">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="شـهــر دیــبــاج-دیباجیـــــــــها" href="/rss" />
<script type="text/javascript" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/scrolltopcontrol.js"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery-1.4.3.min.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://themeupload.theme-designer.com/49/jquery.tools.min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://themeupload.theme-designer.com/49/c.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<script language="javascript" type="text/javascript">
// execute your scripts when the DOM is ready. this is mostly a good habit
$(function() {

// initialize scrollable
$(".scrollable").scrollable({ circular: true }).autoscroll({ interval: 3000 });

});
</script>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['form1'];
if (!theForm) {
theForm = document.form1;
}
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
theForm.submit();
}
}
//]]>
</script>
<script language="javascript">
function GetBC(lngPostid)
{
intTimeZone=12600;
strBlogId="dibajiha";
intCount=-1;
strResult="";
try {
for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
{
if (BlogComments[i]==lngPostid)
intCount=BlogComments[i+1] ;
}
} catch( e) {
}
if ( intCount==-1) strResult="نظر یادت نره";
if ( intCount==0) strResult="نظر یادتون نره";
if ( intCount==1) strResult="یه نظر";
if ( intCount>1) strResult=intCount + " نظر" ;

strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" + strResult + " </a>" ;

document.write ( strResult ) ;
}

function OpenLD()
{
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
return true;
}
</script>
</head>
<!-- template49-blogfa -->
<!-- Design By : wWw.Theme-Designer.Com -->
<!-- version: 3.0 -->

<body bgcolor="#000000" >

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td>
<div class="theme-designer-com1">

<div align="center">
<table border="0" width="998" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<div class="theme-designer-com2">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="114px">
<tr>
<td valign="top" width="420">
<div style="margin:24px 8px 0px 0px;"><img src="http://s3.picofile.com/file/7720957525/5.gif"></div>
</td>
<td valign="top" width="29">
<div class="he1"><center><a href="http://dibajiha.blogfa.com" title="صفحه نخست"><img src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/6.gif" width="24" height="24" border="0"></a></center></div>
<div class="he2"><center><a target="_blank" href="/Profile/" title="پروفایل مدیر "><img src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/6.gif" width="24" height="24" border="0"></a></center></div>
</td>
<td valign="top" width="538">

<!---------- block sabet ------------------------>
<!---------- address-image --------->
<div style="margin:39px 59px 0px 0px;">
<a href="http://dibajiha.blogfa.com/" title="دیباجیها"><img border="0" src="http://s4.picofile.com/file/7751560642/4.jpg" ></a>
</div>
<!---------- address-image --------->
<!---------- block sabet ------------------------>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div class="theme-designer-com3">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="36">
<tr>
<td width="397" valign="top"><div class="blogandposttitle"><marquee
scrollamount="1"
scrolldelay="20"
style="font-family: Tahoma;
font-size: 10pt;
color: red"
direction="right">اللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَک َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً
</marquee>
<!------->

<MARQUEE width="263" direction="left" scrollamount="4"></MARQUEE>
</div></td>
<td width="204" valign="top"><div class="he3"><div class="white">
<center><a href="mailto:hamidreza6817@yahoo.com">سفارش تبلیغات وب های دیباج(کاملارایگان)</a></center>
</div></div></td>
<td width="397" valign="top">
<div class="theme-designer-com4">
<div class="black">
<div class="date-rss1"></div>
<div class="date-rss4"><script type='text/javascript' language='javascript' src='http://www.theme-designer.com/s/history/?type=1'></script></div>
<div class="date-rss3"></div>

<div class="date-rss5"></div>

<div class="date-rss2"></div>
<div class="date-rss4"><a href="/rss">RSS خوان پست ها</a></div>
<div class="date-rss3"></div>
</div>
</div>
</td>
</tr>
</table>
</div>

<!---------- he ---------------------------->
<!---------- address-image --------->
<div style="background-color:#40ff20 ; width:998; overflow:hidden; height:248px; overflow:hidden;
background-image:url('http://upload7.ir/images/56610047553661433056.gif');
background-repeat:no-repeat; background-position:center top;">
<!---------- address-image --------->
</div>
<!---------- he ---------------------------->

<div class="theme-designer-com5"></div>
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com7"></div></td>
<td valign="top" >
<div class="menu1">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="40">
<tr>
<td valign="top" width="705">
<div id="tabs">
<ul>
<li><a href="http://dibajiha.blogfa.com"><span>صفحه ی نخست</span></a></li>
<li><a href="mailto:hamidreza6817@yahoo.com"><span>پست الکترونیک</span></a></li>
<li><a href="/archive"><span>دیباجیها</span></a></li>
<li><a target="_blank" href="/posts/"><span>عناوین مطالب وبلاگ</span></a></li>
<li><a target="_blank" href="/rss"><span>لینک rss</span></a></li>
<li><a target="_blank" href="/Profile/"><span>پروفایل مدیر وبلاگ</span></a></li>
</ul>
</div>
</td>
<td width="234" valign="top">
<ul id="topNav" align="right" style="margin-top:6px">
<li><a href="http://dibajiha.blogfa.com" class="alibehnamfar2" title="صفحه ی نخست">
<span class="hidden">صفحه ی اصلی</span></a></li>
<li><a href="mailto:hamidreza6817@yahoo.com" class="alibehnamfar1" title="پست الکترونیک">
<span class="hidden">پست الکترونیک</span></a></li>
</ul>
</div>
</td>
<td width="39" valign="top">&nbsp;</td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="menu2">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" height="145">
<tr>
<td valign="top" width="655"><!---------- slideshow ---------------------------->
<div class="theme-designer-com19"></div>
<div align="center">
<table border="0" width="655" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
<tr>
<td width="62"><div class="theme-designer-com15"><div class="theme-designer-com18">
<a class="next browse right"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/74.gif"></a>
</div></div></td>
<td width="529">
<div class="theme-designer-com17">
<div style="margin:16px 0px 0px 0px;">
<div class="scrollable">
<div class="items">
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='http://dibaj92.blogfa.com' title="دیباج92"><img src='http://s4.picofile.com/file/7751533973/73.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='http://dibaj92.blogfa.com' title="دیباج92"><img src='http://s4.picofile.com/file/7751533973/73.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
<!---------- address-image size:529-91 --------->
<div>
<a target='_parent' href='آhttp://dibaj92.blogfa.com' title="دیباج92"><img src='http://s4.picofile.com/file/7751533973/73.jpg' ></a>
</div>
<!---------- /address-image --------->
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
<td width="64"><div class="theme-designer-com16"><div class="theme-designer-com18">
<a class="prev browse left"><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/75.gif"></a>
</div></div></td>
</tr>
</table>
</div>
<!---------- /slideshow ----------------------------></td>
<td valign="top" width="14">&nbsp;</td>
<td valign="top" width="281">


<!-------- text -------------------------------->
<div class="p-text" ><div class="p-text5" >
اطلاعیـــــــــــہ مــــــهم وب دیباجیهــــــــــــا
خوشحالم که وب دیباجیهـــــــــا پربازدیدترین وزیباترین وب شناخته شده است.شما کافیست شهر دیباج رو در گوگل سرچ کنید و محبوبیت وب ما رو متوجه میشید.وهمه رو مدیون شما عزیزان میباشیم.
این وب باهدف معرفی شهر دیباج راه اندازی شده است.هدف ما فقط معرفی شهر زیبای خودمون هست.

منتظر شما هستیم.
</div></div>
<!-------- text -------------------------------->

<div style="margin:6px 0px 0px 0px;"><div class="width">
<center><a href="http://dibajiha.blogfa.com/">دیباجیـــــها</a></center>
</div></div>

</td>
<td valign="top" width="28"></td>
</tr>
</table>
</div>
</td>
<td width="10" valign="top"><div class="theme-designer-com6"></div></td>
</tr>
</table>
<div class="theme-designer-com8"></div>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<div align="center">
<div class="theme-designer-com9"></div>
<div class="theme-designer-com10">
<table border="0" width="978" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top" width="554">

<div class="theme-designer-com13">
<div class="blogtitle"><div class="title"><h1><p dir="rtl"><div align="center"><a href="http://dibajiha.blogfa.com">شـهــر دیــبــاج-دیباجیـــــــــها</a></div></h1></div></div>
</div>

<div class="theme-designer-com14">

<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="/post/51">مژده-------------مژده</a> <!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=1;$rating_widget_url='http://dibajiha.blogfa.com//post/51';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting2/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> </div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#ff0040; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <span dir=ltr>2013/8/17</span></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : یه دیباجــــی</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" ><script type="text/javascript">GetBC(51);</script></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">

<font size="2">سلام</font><p><font size="2">یه وب سایت راه اندازی میکنم الان مقدمات طراحیش هست.</font></p><p><font size="2">امیدوارم خدا کمک کنه بتونم هرچی زودتر آمادش کنم</font></p><p><font size="2">اگه میبینین به روز نمیشه دلیلش اینه انتقادات وپیشنهادات شما روهم درمورد وب سایت جدید پذیرایم</font></p><p><font size="2">مدیریت وب دیباجیها</font></p><p><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font face="times new roman,times,serif"><u><strong>اطلاعیه مهم:به امید خدا در روز میلاد آقا علی ابن موسی الرضا </strong></u></font></span></font></p><p><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font face="times new roman,times,serif"><u><strong>نسخه جدید وب سایت دیباجیها رونمایی خواهد شد.</strong></u></font></span></font></p><p><span style="color: rgb(51, 0, 255);"><strong><font size="5"><font face="times new roman,times,serif">منتظربزرگترین اولین وزیباترین وب سایت ما باشید.</font></font></strong></span><br /><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font face="times new roman,times,serif"><span><span><br /></span></span></font></span></font></p><p><br /></p>

<br>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon6" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/55.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="/category/8">اطلاعیه واخبار شهر دیباج</a></td>
</tr>
</table>

</td>

<td width="126"></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>

<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="/post/50">عید فطر مبارک</a> <!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=1;$rating_widget_url='http://dibajiha.blogfa.com//post/50';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting2/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> </div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#ff0040; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <span dir=ltr>2013/8/9</span></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : یه دیباجــــی</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" ><script type="text/javascript">GetBC(50);</script></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">
<p style="text-align: center;"><img width="530" hspace="0" height="357" border="0" align="bottom" src="http://axgig.com/images/42658803632114818530.jpg" alt="www.rar.blogfa.com" /></p>

<br>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon6" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/55.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="/category/8">اطلاعیه واخبار شهر دیباج</a></td>
</tr>
</table>

</td>

<td width="126"></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>

<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="/post/48">تلیت چیست؟</a> <!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=1;$rating_widget_url='http://dibajiha.blogfa.com//post/48';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting2/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> </div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#ff0040; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <span dir=ltr>2013/8/1</span></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : یه دیباجــــی</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" ><script type="text/javascript">GetBC(48);</script></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">

<br />
<p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">تلیت چیست؟ آیا نوعی تبلت با امکانات جدید است ؟</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">نه بابا تلیت نوعی خوراک برای گاسفند هسته که به این صورت درست همبو </font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">1- کاه ره خیس هنکنی یا هنشوری خاکش بشو چون اگه خاک داشته بو گاسفند رق دنکوئه </font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">2- جور آرد به اندازه لازم دریژیم سرش </font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">3- آگه خاشکه نون داشته بیم هنتانیم قاطیش هاکنیم </font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">4- با دست اینا ره قاط هنکنی و آماده همبو برای دریتن گاسفندی جلو </font></p><p style="text-align: center; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">قابل
توجه اینکه این خوراک در فصل پاییزو زمستان گاسفنده هندن چون هوا گرم بو
اذیتشان هنکنه البته این خوراک بوی خوبی داره آدم هوس هنکنه بخوره یک روز
دبیم گاسفتدامی وسته تلیت چاق هنکردم یک نفر پلوم واستارده بی بکته آدم هوس
هنکنه بخوره من بکتمش اره بخور اونوقت تا شو عرعر هاکان</font></p><p style="text-align: left; color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">منبع:کشکول دیباجی</font></p>


<br>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon6" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/55.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="/category/11">متفرقه</a></td>
</tr>
</table>

</td>

<td width="126"></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>

<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="/post/47">خاطراتی شنیدنی از مادر یک جانباز دیباجی</a> <!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=1;$rating_widget_url='http://dibajiha.blogfa.com//post/47';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting2/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> </div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#ff0040; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <span dir=ltr>2013/7/17</span></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >نویسنده : یه دیباجــــی</div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon5" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/52.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" ><script type="text/javascript">GetBC(47);</script></div>
</div>
</div>
<div align="center"><div class="alibehnamfar9"><div align="right">

<font size="2">مادر جانباز حسین خان‏بیکیان که اسوه بارز ایثار است، درباره فرزند جانبازش
می‏‌گوید: حسین دو روز در سردخانه بود تا اینکه فهمیدیم زنده است.</font><p><font size="2">وی ادامه داد: فرزندم تا دو روز در سردخانه دامغان بود تا اینکه یکی از
افرادی که وارد سردخانه شد، متوجه شد که ایشان تکان خورده است؛ وقتی موضوع
را پیگیری کردند، متوجه شدند که وی شهید نشده است.<br /> <br />مادر جانباز
حسین خان‏بیکیان اظهار داشت: حسین آن زمان همسر و یک پسر داشت و زمانی که
من خبر شهادتش را شنیدم، نیمه شب نزدیک عید بود.<br /> <br />فتحی تصریح کرد:
قبل از او، پسرم حسن شهید شده بود؛ همان جا رو به امام رضا (ع) کردم و گفتم
که یا امام رضا! من حسین را از شما می‌خواهم؛ حسن شهید شد، اما زن و
فرزندی نداشت ولی حسین فرق دارد؛ او زن و فرزند دارد.<br /> <br />مادر جانباز حسین خان‏بیکیان گفت: بعد از دو روز به ما اطلاع دادند که حسین شهید نشده است و من حسین را از امام رضا (ع) دارم.</font></p>


<br>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="30"><div class="icon6" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/55.gif"></div></td>
<td>موضوعات مرتبط: <a href="/category/9">شهدا وجانبازان شهر دیباج</a></td>
</tr>
</table>

</td>

<td width="126"></td>

</tr>
</table>

</div></div></div>
<div class="alibehnamfar11"></div>
<div class="alibehnamfar12"></div>
</div>

<div class="post-link">
<div class="alibehnamfar5">
<div class="alibehnamfar6"></div>
<div class="alibehnamfar7">
<div class="title-post"><div class="link-title-post"><a href="/post/46">رمضان کریم</a> <!-- BEGIN Parstools.com RATING WIDGET CODE -->
<script language="javascript">$rating_widget_type='thumb';$rating_widget_theme=1;$rating_widget_url='http://dibajiha.blogfa.com//post/46';</script><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://tools.parstools.com/voting2/widgets/rating.js"></script>
<!-- END Parstools.com RATING WIDGET CODE --> </div></div>
</div>
</div>
<div class="alibehnamfar8">
<div style="width:100%; padding:0px 10px 0px 0px; color:#ff0040; ">
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/50.gif"></div>
<div class="icon4" ></div>
<div class="icon2" >تاریخ : <span dir=ltr>2013/7/9</span></div>
<div class="icon3" ></div>
<div class="icon1" ><img border="0" src="http://themeupload.theme-designer.com/49/image/51.gif"></div>
<div class="icon4" >&l

/ 0 نظر / 24 بازدید