به مناسبت کربلایی شدن حاج میرزآقا :

سروده حاج سید میرزآقا آقاشانی (سید مرتضی) در وصف شهید سید علی اصغر شنایی:

 

زدست مزدوران آمریکایی 

شهید گشتی اصغر شنایی

خوشا که رفتی به باغ رضوان

داغ نهادی به قلب یاران

 

 

خون تو شد مرهم زخم یاران

شهید گشتی تو به راه اسلام

اصغر شنایی خوشا بحالت

که شد نصیب تو این شهادت

سروده حاج سید میرزآقا آقاشانی

/ 0 نظر / 34 بازدید