کامشی (1)

کامشی کی هسته ؟ چیشی هسته ؟ چوکا چاردیا ره چن سالا هنگتن کامشی !!!

کامشی=اقوام قومس                            کامشی یا کومشی

کامشی کلشی(kaamshi kaleshi) :   نا آشنا و غریبه – بیگانه

1 - کامشینه یا کامشی مخفف کلمه کوه نشین هسته  به نظر من به مردم قدیم منطقه دامغان و هزار جریب  و روستاه های داخل کوه ره هنگوتن و همچنین اینطوریکه  دستم بیامی ، اسم قدیم شهر دامغان کومش بی و به این علت نیز هنگوتن کامشی.

2 - کامشی مخفف کلمه کوهنشین و به افرادی اطلاق همبو که از روستاهای کوهستانی به روستا مهاجرت هاکردن.

3 - « کامشی » هایی که از روستاهای اطراف دامغان مثل « تویه » و « دروار » ، با قاطر و الاغ « حاصِل » همبوردن در « چشمه سر » بار هنگتن . بعد با صدای بلندی داد هنزین« های حاصل – های حاصل »  و زنا و مردا خرید وه چشمه سر هنشین . آونا بعضی وقتا پول و بعضی موقا هم گندم و جو ، خاک شیر ، لبنیات ، پوست و پشم هندان و حاصل هنخریان . (‌ حاصل = در زبان مردم استرآباد به میوه هایی مثل ستی ،‌زردآلو و سیب و … و خشکبارهایی مثل انجیر  ،‌ سنجد ، نخود ، کشمش و … را هنگوئن ).

4 - آدم های زحمت کش و کاری که چار به داری هنکردن که آونا ره هنگوتن کامشی یعنی کسانیکه از قومش دامغان به منطقه دودانگه و چهاردانگه هنشین. با اسب و خر حاصلات همبوردن و محصول گندم ، جو ، برنج ، کشک ، مرغ  هنگیتن. آونا حدود  ۱۰ فرسخ راه می آمدند.

ادامه داره ...

/ 1 نظر / 20 بازدید
امیا ادینا

من تازه چاردی جه بیامیم خلی حال هاکردمه