تصاویر کارگران ذوب آهن البرز شرقی

معادن البرز شرقی دارای چندین معدن ذغال سنگ است. کارگران هر کدام از این معادن از شهر های آزاد شهر، بسطام، دیباج، شاهرود، مینودشت و، روستای تخت به کار گرفته میشوند. معدن کلاریز، معدن طزره، معدن تخت و معدن برناکی جزء این معادن هستند.
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
/ 0 نظر / 123 بازدید