چار تا شکارچی چاردی ره دستگیر هاکردن

" طی گشت و کنترل انجام شده مناطق شمالی دامغان، در روز گذشته، یک گروه از شکارچیان غیرمجاز که با یک دستگاه خودرو در منطقه امیران دشت دیباج در حال تردد بودند، متوقف و در بازرسی از خودروی مذکور لاشه شکار شده ۳ قطعه کبک، یک قبضه سلاح شکاری پنج تیر و دستکش، کشف و ضبط شد.

 عراقی ادامه داد: متهمین پس از هدایت به اداره و تشکیل پرونده و واریز مبلغ یک میلیون و 800 هزار ریال ضرر و زیان وارده در حق سازمان حفاظت محیط زیست، تحویل مراجع قضایی شهرستان شدند.


 وی افزود: پس از کسب اطلاع از شکار غیر مجاز توسط یکی دیگر از متخلفین شکار و صید و اختفاء اجزای شکار در منزل خود در شهر دیباج، با هماهنگی دستگاه قضایی شهرستان و با همکاری کلانتری 17 دیباج، در بازرسی از منزل شکارچی متخلف، 10 کیلوگرم گوشت شکار کل وحشی و یک دستگاه دوربین شکاری کشف و ضبط شد که متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شهرستان گردید."

عجب !!!!

بشین مردی خانه رم بگردیان!!!

/ 0 نظر / 20 بازدید