گل بازی

یادش بخیر چن سالا هنشم با وچا گل بازی 

همیامبم خانه ، تمام رخت و تنمان گل گو گی بی ، مارمان انقد دعوامان هنکرد هنکته سرزمین بخورد ته منی جانه هاگیته بیا برو گوم ببوش شر جه دست و دیمته بشور تا شموشه نکتم دنکوفتم جانت.

/ 0 نظر / 7 بازدید