برگزاری اولین جشنواره آئین امامدر در دیباج دامغان

جشنواره امام در ششم خرداد همزمان با عید مبعث در شهر دیباج و در جوار حرم امامزاده محمد برگزار می شود.

این آئین سنتی هر ساله در اواخر اردیبهشت با انجام شیردوشی و قربانی کردن گوسفندان و تقسیم آن بین مستمندان و امامزاده دیباج برگزار می شود.

هدف از اجرای آئین سنتی امامدر را شکرگزاری از خداوند متعال است و منظور از امام همان امامزاده و شاید مطلوبشان از در، درگاهی برای شروع فصلی جدید است.

بر اساس این آئین، دامداران با آغاز فصل بهار و پس از علف خور شدن بره و بزغاله ها و به هنگام بردن دامها به کوهستان به سمت بارگاه امامزاده محمد دیباج آمده و اولین شیر دوشی سال را با صلوات مکرر بر محمد و آل محمد آغاز می کنند.

هر دامدار پس از اتمام شیردوشی، نیمی از شیر گله خود را بین مردم محل خیرات می کند تا مستمندان نیز از برکت دام بی بهره نمانند و نیمی دیگر را به متولی امامزاده می سپارد که وی نیز آن را فروخته و برای هزینه های جاری امامزاده به مصرف می رساند.در حین این مراسم که با همراهی اهالی برگزار می شود، یکی از بهترین گوسفندان را انتخاب کرده و قربانی می کنند و این قربانی نیز بر همان منوال به دو نیم تقسیم شده و خیرات می شود.

هرساله بیش از 16 هزار راس گوسفند بر اساس این آئین شیردوشی می شوند، گفت: این گله ها طی 10روز در کنار درخت کهنسال ارس دیباج و در جوار امامزاده محمد شهر دیباج شیردوشی می شوند.

با توجه به اعتقاد مردم دیباج به اجرای این آئین، چنانچه دامداری موفق به اجرای آئین امام در نشود، گوسفندان در طول سال برای وی درآمد نخواهند داشت و در نتیجه در اواسط سال اقدام به اجرای این آئین می کند.

همچنین رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دامغان گفت: آئین امام در که نوعی شکرگزاری از نعمات الهی است به شماره 890 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

/ 0 نظر / 74 بازدید