فخرالدین سرپرست شهرداری چارده هابی

انتخاب شهردار تا چند روز دیگه
رئیس شورای چارده بکته که نعمت الله جمال باشی پنجمین شهردار چارده ( دیباج ) آخرین روز کارش در دوره سوم شورا استعفاشه  رسما اعلان هاکرده .شورا هم استعفاشه قبول و محمد فخرالدین ره به عنوان سرپرست تعیین هاکرد.
/ 0 نظر / 12 بازدید