قالب خشت زنی

قالب خشت زنی که دیگه خشت پخته(آجر) و سیمان و بلوک و دیوارهای پیش ساخته جای این وسیله ساده و سنتی را بگیته. قدیمیا هنکتن که کاهگلی بو به هوش بیامن کسی که هوش جه بشی خاجیر بی اما مصالح امروزی نندانم آدمه ر بی هوش هنکنن یا اصلا بو ندارن! واقعا قدیما بوی کاهگل و نَم خاک  چقدر مشام  وه لذت بخش بی....

/ 0 نظر / 93 بازدید